Hur du rensar webbläsarens historik

Vill du rensa webbläsarens historik och därmed spåren efter dina vägar på Internet i din dator kan du göra detta enkelt i webbläsaren. Exakt hur skiftar något mellan webbläsare och instruktioner följer här gällande de mest använda.

Internet Explorer

För att ta bort historiken i IE väljer du Verktyg > Ta bort webbhistorik, är inte menyn synlig kan du synliggöra den genom att trycka på Alt. Allra smidigast är annars genvägen Ctrl+Shift+Del.

Därefter visas en dialogruta i vilken du väljer vad du vill rensa och för att verkställa klickar du på ”Ta bort”.

Chrome

Det enklaste är att använda tangentbordsgenvägen Ctrl+H. Annars klickar du först på symbolen med tre horisontala streck upp i högra hörnet och i menyn väljer du ”Historik”.

Nästa steg är att klicka på knappen ”Ta bort webbinformation …”. I den dialogruta som sedan dyker upp väljer du hur långt tillbaka i tiden du vill rensa historiken. Vill du ta bort all tid väljer du helt enkelt ”tidens början” och bekräftar sedan på knappen ”Rensa webbinformation”.

Om du använder Android kan du göra detta genom att ta fram menyn när webbläsaren är aktiv och där välja Historik > Ta bort webbinformation och sedan väljer du vad du vill rensa.

Firefox

I Firefox måste du trycka ned Alt-tangenten för att få fram menyn. När du gjort detta väljer du Historik > Rensa ut tidigare historik (du kan också använda genvägen Alt-O för att nå Historik i menyn).

I det dialogfönster som öppnas väljer du sedan en tidsintervall beroende på hur lång tid tillbaka du vill rensa historiken. Du kan också välja att ta bort all historik.

Oavsett webbläsare ska du vara beredd på rätt långa laddningstider om du tar bort historik från längre perioder.