Hur du skapar en signatur för din mejl

Det flesta e-posttjänster erbjuder möjligheten att skapa en signatur som avslutar alla dina mejl. Här kommer en genomgång i hur detta går till.

Att ha en signatur automatiskt infogat i slutet på dina mejl gör att du inte behöver skriva in samma hälsningsfras upprepade gånger. Om du vill kan du också utforma denna text i form av font, storlek, färg med mera.

Som exempel ska här visas hur detta går till för den populära e-posttjänsten Gmail (tillvägagångssättet skiljer sig inte mycket åt mellan olika tjänster).

Första steget är att efter du loggat in klicka på ikonen för Inställningar (se bild) och i menyn som dyker upp väljer du ”Inställningar”.

Hur du skapar en signatur för din mejl image 7

Om du sedan scrollar ned en bit kommer du hitta inställningsmöjligheterna för Signatur. Markera där rutan under ”Ingen signatur” och skriv sedan in den signatur du vill använda.

Hur du skapar en signatur för din mejl image 8

Infoga Twitter- och Facebook-länkar i signaturen

Ifall du har konton på till exempel Twitter och Facebook kan du även infoga länkar till dina konton på dessa i din mejlsignatur. Antingen lägger du bara in en länk (leta efter en ikon med symbol som liknar en kedja) eller – om du vill ha lite mer stil över det hela – kan du före länken infoga små Twitter- eller Facebook-ikoner (leta efter en ikon med kamerasymbol). Bilderna får du vanligtvis skapa själv, men bör inte vara svåra att hitta på Internet.

Lämna en kommentar