När Google Analytics inte visar trafik

Visas ingen trafik för din webbplats är Google Analytics? Här är några möjliga anledningar till mest troliga fel. En vanlig orsak är att ditt WordPress-plugin inte uppdaterats på länge och att spårningen därför inte fungerar.

WordPress plugin behöver uppdateras, konfigureras eller förnyas

Använder du WordPress har du förmodligen ett plugin där du har din spårningskod. En anledning till att ditt Analytics-konto inte tar emot någon data om trafik kan bero på detta. Ditt Analytics-plugin kan behöva uppdateras, eller kanske har du rentav uppdaterat det nyligen och samtidigt ändrades någonting i konfigurationen som bör ses över för.

Det kan också vara att du måste verifiera att du äger domänen och länka kontot i WP-panelen med det på GA.

Filtret tar bort trafiken

En annan anledning kan vara att du har gjort någon filterinställning som tagit bort trafiken. Kontrollera att du inte har något filter som är av typen ”Inkludera” i stället för ”Uteslut”. Har du valt inkludera kan det innebära att alla andra trafikkällor förutom från denna källa exkluderas och alltså inte visas i statistiken.

Du kan se om gjort någon ändring på kontot vid perioden då trafiken försvunnit via Administratör – Ändringshistorik. Sökvägen till filter i GA är Administratör – Alla filter.

Spårningskoden är fel

Kontrollera att koden stämmer med den på din sida med den som finns på GA. Sökvägen för att se spårningskoden i GA är Administratör – Spårningsinformation – Spårningskod.

Kontrollera att ditt GA-konto överensstämmer med din domän. Detta gör du genom att se till att rätt adress är angiven i GA-kontot. Sökvägen för att se i GA är Administratör – Spårningsinformation – Vyinställningar.

Testa om koden tar emot trafik

Ett enkelt sätt att testa om spårningskoden fungerar är att besöka sidan ifråga och kolla via realtidsrapporteringen om någon besökare är på sidan.

Lämna en kommentar