Så översätter du en sida på Internet

Ibland råkar inte informationen som ges på en webbsida vara på det önskade språket, men i stället för att lämna den kan du få den översatt – förvisso inte med samma kvalitet som om en mänsklig översättare gjort jobbet.

Chrome

Den webbläsare där du enklast aktiverar översättning är Chrome. Genom att klicka på symbolen i högra delen av adressfältet (se bild) kommer texten på den aktuella sidan översättas.

Om inte symbolen är synlig beror det antingen på att sidan ifråga saknar stöd för detta (vilket är relativt ovanligt) eller att funktionen inte är aktiverad. För att kontrollera ifall funktionen är aktiv klickar du på Chrome-menyn (symbolen med tre lodrätta streck) och Inställningar > Visa avancerade inställningar. Sedan kan du under ”Språk” se ifall ”Erbjud att översätta sidor som inte är på ett språk du kan läsa” är markerat.

Internet Explorer

För att kunna översätta sidor i Explorer behöver du först installera Google Verktygsfält och sedan kan du få sidor på en mängd språk automatiskt översatta. Gå till nedladdningssidan för Google Verktygsfält

Firefox

Inte heller Firefox har en inbyggd översättningsfunktion, men du kan få tillgång till detta genom ett tillägg. Det finns ett flertal olika att välja mellan där Google Translator for Firefox rekommenderas. Google Translator for Firefox låter dig översätta ett flertal språk med ett enda klick på den symbol som hamnar på verktygsraden. Översättning till svenska är förvalt, men du kan välja andra språk om du önskar.

Lämna en kommentar