Vad bestämmer vilka sidor som visas högst av Google

Sökmotorn Google tar fram resultat på våra sökningar och den ranking som gäller för sökord och sökfraser är primärt baserad på relevans.

Relevans är alltså nyckelordet när det kommer till orsaker kring varför vilka sidor som visas före andra vid en Google-sökning. Frågan är då hur relevans ska tolkas i detta fall.

Vad är ett relevant sökresultat?

Så vad gör innehållet hos sidorna som dyker upp mer relevant än andra sidor? Vi ska stycka upp frågan i några av de viktigaste faktorerna.

Ämnesmatchning

Detta är den uppenbara faktorn och kanske inte ens nödvändig att nämna. Hur som helst, om du söker efter namnet på Argentinas president till du att sidor om Argentinas president och inte Brasiliens bästa fotbollsspelare ska dyka upp i sökresultatet.

Intention

Denna faktor är långt ifrån lika självklar. Om du till exempel söker på ”vr glasögon” kan du ha två troliga intentioner:

  1. Du vill veta vad VR glasögon är för något.
  2. Du vill veta var du kan köpa VR glasögon.

Det är omöjligt för sökmotorn att veta bara genom sökfrasen ”vr glasögon” och därför få den dels gissa, dels presentera sidor med innehåll som kan besvara båda frågorna.

Kvantitet

Om det finns två sidor med innehåll om samma sak, fast den ena presenterar ämnet på 20 ord och den andra med 500 ord är det troligare att den med den längre visar högre upp i resultatet. Det finns förstås flera andra faktorer som också spelar in och det är inte alls omöjligt att den korta texten rankar bättre.

Förtroende

Sidor som Google har förtroende för tenderar i allmänhet att ranka bättre än sidor som är mindre kända för sökmotorn. Förtroende baseras här på flera olika saker, men en viktig signal är hur många länkar en sida har (det spelar också roll på var länkarna kommer ifrån).

Ett tydligt exempel på att Google premierar sidor efter förtroende är Wikipedia som rankar i topp på en otalig mängd sökord och fraser.

Här handlar det inte främst om att sökmotorn har förtroende för den specifika undersidan dit länkar går utan webbplatsen som sådan i första hand. Detta är förstås ingen kvalitetsgaranti, men det är en av många ”kompromisser” en sökmotor måste göra.

När det gäller nyheter går det till exempel i Sverige att märka att Expressen och Aftonbladet har en extrem hög exponering. Detta är stora aktörer och Google tolkar dessa som auktoriteter därav, vilket dock kanske inte återspeglar uppfattningen hos samtliga Google-användares som söker efter nyheter på svenska.

Engagemang

Med engagemang menas här hur besökarna interagerar med sidan. Om över 90 procent av de som klickar på en sida återvänder till sökresultatet och klickar på en av de övriga länkarna kan det ses som en negativ signal i avseende av engagemang, vilket på sikt kan få sidan att tappa i ranking på sökfrasen.

Hur Google förhållit sig till denna form av signal och sedan viktat sökresultaten har länge varit omdiskuterat dock. En del har hävdat att besökarnas interaktioner med sökresultatet inte ens tas hänsyn till av Google medan andra har ansett det vara en relativt viktig faktor. Numera tycks de flesta vara överens om att Google använder detta som en signal.

Laddningstid

Laddningstid tangerar delvis den förra nämnda faktorn, engagemang. Långa laddningstider kommer definitivt få en del besökare att lämna sidan av otålighet och klicka sig vidare någon annanstans.

Det behöver dock inte vara så att ju kortare laddningstid, desto högre ranking. Google kommer snarare premiera alla sidor som de anser har en tillräckligt hög laddningstid och ”bestraffa” sidor de anser är långsamma. Säkert finns det gradskillnader dessutom, men det är en av många hemligheter som finns förborgat i Google-algoritmen och känt av ett fåtal.

Aktualitet

Ibland ökar relevansen om en sidas innehåll är nyligen uppdaterat. En användare som söker på ”tv tider ishockey-VM” vill högst troligt kunna ta sig till en sida som informerar om kommande ishockey-VM och inte föregående.

Likaså vill den som googlar på ”highlights chelsea arsenal” få upp videoresultat från en match som nyligen spelats, kanske föregående dag, och inte en äldre match mellan samma lag.

Frekvens

En webbplats där det sker publiceringar av nytt innehåll med hög frekvens tenderar ranka bättre i allmänhet än en sida som mindre ofta eller inte alls uppdateras längre.

Även detta kan ses som en av sökmotorernas ”kompromisser” eftersom det inte nödvändigtvis gör sidinnehåll från en webbsida som uppdateras frekvent bättre än sidor med mindre frekvent uppdatering.

Detta är dock något som också är omstritt och kanske hör högre publiceringsfrekvens och bättre ranking i sökresultat endast ihop med sekundära faktorer.

Differentiering

Som vi redan berört kan relevans vara olika saker för olika besökare. En del vill veta var de köper produkten, andra vill jämföra produkten eller läsa recensioner. Det kan också handla om medietyp: en del vill ha det förklarar i text medan andra föredrar ett videoklipp.

På grund av de varierande önskemålen väljer Google inte enbart att ranka de sidor de anses mest relevanta utan de ser också till att resultaten är varierade på flera olika sätt.

Lämna en kommentar