Vad betyder felmeddelandet 404 Not Found?

Ett av de vanligaste felmeddelanden du kan få från din webbläsare är 404 Not Found. Det betyder att adressen i webbläsarens adressfält inte överensstämmer med en befintlig Internetsida.

De vanligaste orsakerna är att du antingen har skrivit in fel adress – kontrollera därför att denna är korrekt – eller att sidans adress har upphört att gälla – det vill säga att webbsidans ansvarige har raderat sidan, bytt adress på den etcetera.

Det finns en default-sida hos varje webbläsare för hur felmeddelandet 404 visas. Ofta finns det däremot en anpassad 404-sida, vilken är mer användarvänlig. Huruvida det finns en anpassad 404-sida beror på ifall de som står bakom webbsidan skapat en sådan eller inte.

Vad betyder felmeddelandet 404 Not Found? image 1

Lämna en kommentar