Vad de olika sakerna i en Internetadress står för

Den adress du just nu befinner dig på heter så här: https://internettricks.se/vad-de-olika-sakerna-i-en-internetadress-star-for. Här följer en kort guide som klargör vad de olika delarna i en adress på Internet betyder.

http:// och https://

Bokstäverna http står för Hypertext Transfer Protocol och utgör första delen av Internetadress och talar om vilket teknik som för dataöverföring som använts.

Sedan ett tag har https:// blivit allt vanligare och är också vad du ser i exemplet ovan. Bokstäverna står för Hypertext Transfer Protocol Secure och är säkrare än https när det gäller dataöverföring.

Du behöver dock inte oroa dig för att besöka sidor som använder http så länge du inte ska göra Internetköp eller något annat som innebär att känslig information ska transporteras digitalt.

På denna sida, Internettricks.se, går det inte att köpa saker och att https ändå används beror bara på att detta numera allmänt rekommenderas.

Om du skriver in en adress direkt i webbläsaren till en sida du vill besöka behöver du inte ange denna del.

www

På den Internetadress som angavs som exempel ovan ingår inte www. Detta är inte längre nödvändigt då webbläsare ändå förstås att det rör sig om en Internetadress så länge den börjar på http:// eller https://.

Förkortningen www står annars för World wide web.

Många webbplatser använder fortfarande www och det är absolut inget fel att göra detta. Det spelar heller ingen roll om besökaren skriver www eller inte före resten av adressen då det kommer ske en omdirigering till vad som är angett av webbplatsen alternativt fungerar både och på samma webbplats.

internettricks.se/vad-de-olika-sakerna-i-en-internetadress-star-for

De följande delarna i adressen anger webbsidans namn inklusive toppdomänen som i detta fall är .se. Toppdomänen .se är en sorts landskod för Sverige och innehållet på webbsidor med denna toppdomän (eller domänsuffix som det också kan heta) är normalt på svenska.

Svenska webbplatser använder även ofta .nu som också är associerat med Sverige, efter att den köptes från en lite ö-nation vid namn Niue som ligger i närheten av Australien. Läs mer om .nu-domäner.

Det finns ytterligare domänsuffix och en som är vanligt både i Sverige och internationellt är .org.

Efter ”internettricks” i adressen följer att snedstreck (/), vilket indikerar en undernivå. Det kan finnas flera snedstreck i en adress och detta markerar att webbsidan är byggd med flera underkategorier, något som inte det minsta påverkar besökarens upplevelse av sidan dock.

Till sist kan noteras att det finns en rad bindestreck (”vad-de-olika-sakerna-i-en-internetadress-star-for”). Ett bindestreck används i Internetadresser som ersättning för mellanslag eller mellanrum. Det går också att använda understreck.

Ordet står skrivs i adressen som ”star”, vilket har att göra med att åäö inte är funktionella i sammanhanget.

Lämna en kommentar