Sökmotorernas utveckling och ställningen mellan konkurrerande tjänster

I Internets barndom dominerade inte sökmotorer utan användarna besökte i hög grad av länkkataloger som var indelade i ämneskategorier. Idag har dock sökmotorer tagit över och länkkataloger är i det närmaste en rest från svunna tider.

Kort bakgrund: de första sökmotorerna

Den allra första kända sökmotorn hette Archie – med hänsyftning till ”Archive” och kom till 1990. Den skapades av Alan Emtage, en universitetsstuderande i Montreal. På denna tid var ännu inte Internet globalt och därmed var det långt ifrån en sökmotor av det slag vi känner till dem idag.

En av de första tidiga sökmotorerna som mer liknar dagens var JumpStation, denna var dock primitiv i det avseendet att resultaten inte listades efter relevans i någon mening utan efter den följd sidorna hittades.

Den första sökmotorn som införde ett slags rankingsystem var RBSE (Repository-Based Software Engineering). Detta var dock ett mycket primitivt system med få variabler och den första egentligt sofistikerade sökmotorn bör ha varit Excite som gjorde det ingen annan sökmotor hittills gjort – den analyserade webbsidornas innehåll och kunde därigenom presentera relevanta sidor på ett dittills oöverträffat vis.

Excite var med dagens mått ändå primitiv och nästa generations sökmotorer hette WebCrawlerLycos och AltaVista, vilka sammanställde större mängder sidor då dem indexerade hela webbsidorna och inte bara startsidorna. Läs vidare om äldre sökmotorer på Searchenginehistory.com.

Dagens sökmotorer

Nu vidare till dagens sökmotorer och vilka alternativ du som Internetanvändare har.

Google

Google är så pass välkänt att det inte finns anledning att orda särskilt mycket över deras sökmotor. Den är världens största och särskilt i Europa är dess dominans kraftig. Google startade sin söktjänst 1996 och sedan dess har företaget växt till mer än en sökmotor med allt mer utbredda funktioner och tjänster.

Googles överlägsna position beror huvudsakligen på att dess sökmotor klarar att leverera resultat med högre relevans än konkurrenterna.

Yahoo

Har varit Googles huvudkonkurrent inom sök under många år. Yahoo har dock inte lägre ett eget index, det vill säga unikt sökresultat utan använder sig av indexet från Bing. Det spelar med andra ord ingen roll om du använder dig av Yahoo eller Bing då sökresultat är likadana. Skillnaden i övrigt är att Yahoo också fungerar som en slags nyhetssajt.

Bing

Microsoft har haft olika söktjänster genom åren, men sedan 2009 går produkten under namnet Bing. Trots försök att utmana Google genom att ha Bing som förvald sökmotor i Microsoft Explorer har den bara lyckas ta relativt små marknadsandelar. Globalt sett ligger Bing efter både Baidu (kinesisk söktjänst) och Yandex (rysk söktjänst). I Sverige är den dock näst störst efter Google, fast marknadsandelen är inte större än runt tre procent.

Det finns även alternativ i mindre kända sökmotorer.

Lämna en kommentar