Hur du gör Google som startsida – eller annan önskad startsida

Självklart vill du bestämma vilken webbsida som visas då din webbläsare öppnas eller du väljer att öppna en ny flik i den. Det är väldigt enkelt att göra Google eller någon annan sida som startsida och hur förklaras här.

Byt startsida i Internet Explorer

Om du vill göra Google eller annan sida till startsida klickar du på Verktyg > Internetalternativ (i de senaste versionerna av Explorer är ”Verktyg” ersatt av en ikon, genväg Alt+X). I fältet under Startsida skriver du sedan in adressen till den sida du vill använda och klickar på ”Verkställ” följt av ”OK”. Notera att du också kan klicka på knappen ”Använd aktuell” under fältet och då blir automatiskt sidan som är öppnad i webbläsaren vald som startsida.

Första steget till att välja startsida i Explorer

Andra steget till att välja startsida i Explorer

Byt startsida i Chrome

I Chrome finns ingen meny, i stället klickar du på symbolen till höger om adressfältet som består av tre korta horisontala streck (se bild). Därefter väljer du Inställningar och under inställningar markerar du ”Öppna en särskild sida eller grupp med sidor”. Nästa steg är att klicka på länken till höger ”Grupp med sidor” och där väljer du en eller flera startsidor och klickar ”OK”.

Första steget till att välja startsida i Chrome

Notera att om du vill ha Google som startsida i Chrome är detta redan förvalt (Chrome är en produkt från Google).

Byt startsida i Firefox

I Firefox är inte menyn synlig i grundläget. För att få fram menyn trycker du på Alt och sedan klickar du på Verktyg > Inställningar. I fönstret Inställningar kan du direkt ange vilken sida du vill hamna på när Firefox startar. I fältet ”Startsida” skriver du helt enkelt in adressen, till exempel www.google.se om du vill ha Google.

Du kan också klicka på knappen under ”Använd aktuell sida” och då blir startsidan automatiskt den sida är öppen för tillfället (har du flera sidor öppna kommer det stå ”Använda aktuella sidor” och då får du i stället flera startsidor).

Byt startsida i Edge

I Windows 10 heter den inbyggda webbläsaren Edge och om du till exempel vill göra Google.se till startsida går du till Inställningar via Fler åtgärder (leta efter en symbol längst upp tillhöger med tre prickar) och markera alternativet ”En specifik sida eller specifika sidor” samt välj ”Anpassad” i drop-down menyn. I fältet skriver du sedan in önskad startsida.

I Edge är knappen för att gå till startsidan inte synlig i grundutseendet, men det är enkelt att få denna att visa sig.

Byt startsida för Android

Om du har en smartphone med Android ändrar du till vald startsida via Inställningar (detta ska göras då webbläsaren är öppen) och ”Ange startsida”.

Andra webbläsare

Nu när du fått detaljerade anvisningar bör du också kunna göra Google eller någon annan sida som startsida i andra webbläsare då tillvägagångssättet är sig likt.

I andra  tips får du reda på hur du gör för att Google ska visas då du öppnar en ny flik och hur du gör för att ha flera startsidor.